Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Akty prawne w zakresie zarządzania jakością kształcenia

Ustawy/ Rozporządzenia
 
Szkolnictwo Wyższe – akty prawne

 
- Uchwały
Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Uchwały Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

  • - Przyjęcie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  • (Uchwała Rady Wydziału
  • - Regulamin dyplomowania na Wydziale EiNoE
  • (Uchwała Rady Wydziału
  • - Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych
  • (Uchwała Rady Wydziału

 
- Zarządzenia
Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego