Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Proces Boloński/Krajowe Ramy Kwalifikacji

dr hab. Aldona Skudrzyk, prof. UŚ – Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji
 
dr Jolanta Skutnik – Pełnomocnik Dziekana Wydziału EiNoE ds. Krajowych Ram Kwalifikacji
 
- Proces Boloński
http://www.us.edu.pl/proces-bolonski

- Krajowe Ramy Kwalifikacji:
http://www.us.edu.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji
Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka, Jerzy Bolałek - prezentacje dostępne pod adresem www.ekspercibolonscy.org.pl