Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

STUDIA STACJONARNE I stopnia

  • Studia dla osób chcących projektować i organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  • Pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i zdolności oraz zdobyć doświadczenia związane z własną aktywnością twórczą, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami wolontariatu i aktywności społecznej.
  • Program studiów obejmuje podstawy filozofii, socjologii (socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), wprowadzenie w problematykę mediów, zarządzania w kulturze, dziedzictwa kulturowego.
  • Student ma możliwość wyboru kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości ,uczestniczy w zajęciach terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozach twórczych i badawczych.


Perspektywy zawodowe:

  • praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, w mediach, samodzielna  działalność projektowa  w zakresie działań społeczno-kulturalnych

https://www.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/