Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Edukacja kulturalna

STUDIA  STACJONARNE
II stopnia
Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem  uwarunkowań uczestnictwa w kulturze.
W programie studiów szczególną wagę przykłada się do: pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno - warsztatowe  i projektowe. Student prowadzony jest przez tutora pomagającego budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór  zajęć  
do wyboru, włączanie w badania, konsultowanie placówek do realizacji praktyk).
Perspektywy zawodowe:
prowadzenie działań edukacyjno-twórczych w różnych typach instytucji kultury; organizowanie festiwali (muzycznych, filmowych, teatralnych), inicjowanie i koordynowanie działań kulturalno-edukacyjnych, badania w tym zakresie.