Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.
Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności.
Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk, w ramach: 

specjalności na I stopniu: 

  • antropologia stosowana i studia kulturowe
  • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym

specjalności na II stopniu: 

  • ekologia kulturowa
  • antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego
 
Perspektywy zawodowe:
koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.