Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

STUDIA STACJONARNE  II stopnia

Specjalność:  surdopedagogika i edukacja plastyczna

Studia przeznaczone dla osób chcących:

·         poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową,
·         zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do edukacji plastycznej pod okiem specjalistów Wydziału Artystycznego,
·         w ramach planu studiów zdobyć nieodpłatnie certyfikowane kursy (Tomatis, Język migowy-2 stopnie),
·         nabyć kompetencje arteterapeutyczne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
·         uczestniczyć w finansowanych wyjazdach terenowych,
·         przeżywać studia aktywnie, nabywając kwalifikacje i doświadczenie podczas wielu warsztatów, dużej ilości praktyk, pracując w dobrze dostosowanej infrastrukturze wyposażonej w odpowiednie sprzęty,
·         uczyć się od wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.

Perspektywy zawodowe:
praca jako surdopedagog, terapeuta Tomatisa, nauczyciel edukacji plastycznej, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, poradniach psych-ped., domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia

STUDIA NIESTACJONARNE  II stopnia

Specjalność: surdopedagogika z arteterapią

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową.

Jesteś kreatywny, twórczy, żądny wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi? Twoje zainteresowania oscylują wokół edukacji, opieki, terapii osób niepełnosprawnych, sztuki, arteterapii? Nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na doświadczenia praktyczne w trakcie edukacji – tutaj masz to zagwarantowane. Od wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków dowiesz się jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego. Będziesz uczestnikiem wielu eventów, warsztatów, praktyk i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których oni będą głównymi bohaterami.

Perspektywy zawodowe:
praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ), organizacjach pozarządowych.