Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Konferencje

Zaproszenia na konferencje:

Organizowane i współorganizowane konferencje:

Aktualności

Plakat

W dniach 24-25 października w ramach konferencji zaoferowaliśmy interesujące obrady, spotkania i wydarzenia.

Kongres Kobiet - obraz

Od zeszłego roku Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie aktywnie uczestniczy w organizacji Ko

Koło Naukowe Pedagogów oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz Koło Polskiego Związku N

Ekologia Kulturowa - obraz

Pragniemy Państwa zaprosić na międzynarodową konferencję Ekologia kulturowa: inspiracje, interpretacje, perspekty