Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Przewody doktorskie

PRZEWODY DOKTORSKIE

 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. W Dz., U. z 2005r. nr 164, poz. 1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 marca 2011r. Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprawnienia do nadawanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.