Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Mobile Technologies – Kind of Online Technologies Used in Real Education

Mobile Technologies – Kind of Online Technologies Used in Real Education

Libor Klubal, Kateřina KostolányováAbstract: At first sight, the world of online technologies may seem a bit confusing. This paper introduces the iTunes U platform as a mobile learning tool in the context of broadly conceived online technologies that can be used in real education. Moreover, the paper deals with the concept of a course in the iTunes U environment and introduces particular models of the iTunes U use.

Keywords: mobile learning, iTunes U, iPad, mobile classroom

REFERENCES

  • Zounek,  J. & Sudický, P., 2012: E-learning – učení (se) s online technologiemi, Praha: Wolters Kluwer, 2012, 248 p. ISBN 478-80-7357-903-6.
  • TabTimes [online]. 2013 [cit. 2014-07-28]. accessed  http://tabtimes.com/resources /the-state-of-the-tablet-market
  • Valstad, H., 2010:  IPad as a pedagogical device [online]. Trondheim, Norsko. [cit. 2014-05-27]. accessed :http://www.iktogskole.no/wp-content/uploads/ 2011/02/ipadasapedagogicaldevice-110222.pdf. Bachalor´s thesis. Norwegian University of Science and Technology.
  • Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012. 2012. [cit. 2014-07-28]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c
  • Neumajer, O., 2012: Mýty a mylnosti o ICT ve vzdělávání. In: Metodická portál RVP - Spomocník [online]. 2012 [cit. 2014-07-28]. accessed  http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16119/MYTY-A-MYLNOSTI-O-ICT-VE-VZDELAVANI...
  • 5 Reasons Your Portfolio Should Be Online. The Principal of Change [online]. 2014 [cit. 2014-07-28]. Dostupné z: http://georgecouros.ca/blog/ archives/4435
  • Böhm, P. & Jermář, J., 2014: Zapojujeme tablety do výuky – experimentování s Vernierem a procvičování DRILL and SKILL. In: Počítač ve škole 2014: sborník anotací příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2014, s. 21. ISBN 978-80-905765-0-6.