Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

THE TURING'S CONTRACT CAN FORMULATE A PROBLEM

THE TURING'S CONTRACT CAN FORMULATE A PROBLEM

Jolanta Krzyżewska

Abstract: Among numerous possibilities of software applications in detecting and formulating creative problems two seem to draw particular attention: internet search engines and linguabots (one of many types of bots). Slightly paradoxically, their current significance does not result from aimful perfecting. Both the discussed possibilities (but either in different respects) provide chances for implementation of a model form of functioning of the creative mind in the first most entropic stage of problem solving.

Keywords: chatbot (linguabot), natural language, metaphor, analogy, search engine

REFERENCES

Bagiński, B., 1973: Computer Science in the Conteporary World [Informatyka w świecie współczesnym]. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, UKD 002: 061

Buttler, D., 1968: Polish Language Humour [Polski dowcip językowy]. PWN, Warszawa

Duch, W., 2004: The World of Virtual Beings [Świat bytów wirtualnych] 1. e-document ppt (accessed: 11 July 2014)

Goban-Klas, T., 2010: From Turing’s People to the Net Generation. The Role of Information and Communication Tools in Shaping Social Personality [Od ludzi Turinga do pokolenia Sieciaków. Rola narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych w kształtowaniu osobowości społecznej]. [in:] Rowiński T., 2010, Tadeusiewicz R. (eds), Psychology and Computer Science. Synergy and Contradictions [Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje], Wydawnictwo Uniwersytetu, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, pp. 127-142, ISBN: 978-83-7072-679-9

Good News Bible, 1976: Bible Society Collins, London

Furmankiewicz, M., 2012: Internet Search Engines: History, Present State and Prospects for Future [Wyszukiwarki internetowe: historia, stan obecny, prognozy na przyszłość]. [in:] Sosińska-Kalata B., Chuchro E., 2012: Society and Information Network. Problems and technologies, “Miscellanea Informatologica Varsoviensia”, Vol. V, pp. 125-141, ISBN: 987-83-61464-85-3

Godniak, M. K., Linguabot as a Virtual Consultant in E-commerce Applications [Lingubot jako wirtualny konsultant w zastosowaniach e-commerce]. PDF publik_mgodniak01, e-document, (accessed: 4 July 2014)

Harel, D., 2002: Computers – a company with limited reliability. What computers cannot really do [Komputery – spółka z o. o. Czego komputery naprawdę nie umieją robić]. translation Schubert A., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN: 83-204-2710-X

Heinrich, L., J., 1974: Data processing by   Digital Maschines. Hardware, Software and Applications [Przetwarzanie danych na maszynach cyfrowych klawiaturowych. Sprzęt, oprogramowanie, zastosowania]. translation Berman  C., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN: 681.3

Hunt, A., Thomas, D., 2002: Pragmatic programmer. From journeyman for champion [Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza]. translation Kraśkiewicz W., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN: 9788324632374

Jarzębski, J., 1999: Afterword [Posłowie]. [in:] Lem S., 1999: Magabite Bomb [Bomba megabitowa]. Wydawnictwo Literackie, Kraków, pp. 219-223, ISBN: 83-08-02956-6

Kalinowski, K., Wolski, A., 1974: Computer. Machina Incognita? [Komputer. Machina incognita?]. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, ISBN: 681.141 (082.1)

Krzyżewska, J., 2002: Linguistic Joke as an Important Constituent of the Verbal Layer of Advertisment Text [Żart lingwistyczny jako znaczący składnik warstwy werbalnej komunikatu reklamowego]. [in:] Ostrowicki M. (ed.), Esthetics of Advertisment [Estetyka reklamy], 2002, pp. 165-190, ISBN: 83-88316-20-6

Labenz, P., 2004: Conversational Artifitial Intelligence; from Turing to Potiomkin [Konwersacyjna sztuczna inteligencja; od Turinga do Potiomkina]. [in:] Szymanik J., Zajenkowski M. (eds), 2004: Kognitywistyka. O umyśle umyślnie i nieumyślnie [Cognitivism. About the mind consciously and unconsciously] Koło Filozoficzne przy MISH UW, Warszawa, pp. 95-112,  ISBN: 83-915323-2-1

Lem, S., 1999: Megabite Bomb [Bomba megabitowa]. Wydawnictwo Literackie, Kraków, ISBN: 83-08-02956-6

Mierzecka-Szczepańska, A., 2012: Effectivity Evaluation of Information and Internet Search Systems – Selected Parametres [Ewaluacja efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych – wybrane parametry]. [in:] Sosińska-Kalata B., Chuchro E., 2012 Society and Information Network. Problems and technologies [Społeczeństwo i sieć informacyjna. Problemy i technologie]. “Miscellanea Informatologica Varsoviensia”, vol. V, pp. 111-124, ISBN: 987-83-61464-85-3

Mudyń, K., 2010: Digitalization of Reality and the Problem of Decontextualization of Existence [Digitalizacja rzeczywistości a problem dekontekstualizacji istnienia]. [in:] Rowiński T., 2010, Tadeusiewicz R. (eds), Psychology and Computer Science. Synergy and Contradictions [Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje], Wydawnictwo Uniwersytetu, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, pp. 191-204, ISBN: 978-83-7072-679-9

Mudyń, K., 1991: On overcoming social limitations of cognition which are inspired by language through operations carried out on it [O przezwyciężaniu społecznych ograniczeń poznania inspirowanych językiem za pomocą operacji dokonywanych na języku].  [in]: Tokarz A., (ed.), 1991: Stimulants and Inhibitors of Creative Activity [Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej], SAWW, pp. 20-32

Nęcka, E.,  2001: Psychology of Creativity [Psychologia twórczości]. GWP, Gdańsk, ISBN: 83-87957-50-X

Obuchowski, K., 1985: Creative Adaptation [Adaptacja twórcza]. Książka i wiedza, Warszawa, ISBN: 83-05-11226-8

Obuchowski, K., 2004: Codes of Mind and Emotions [Kody umysłu i emocje]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycnzo-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, ISBN: 83-7405-152-3

Ogiela, L., 2011: Basics of Cognitive Computer Science [Podstawy informatyki kognitywnej]. Wydawnictwa AGH, Kraków, ISBN: 978-83-7464-407-5

Rowiński, T., Tadeusiewicz, R., 2010, Psychology and Computer Science. Together Or Separately? Introduction [Psychologia i informatyka. Razem czy osobno? Przedmowa]. [in:] Rowiński T., 2010, Tadeusiewicz R. (eds), Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje [Psychology and Computer Science. Synergy and Contradictions]. Wydawnictwo Uniwersytetu, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, pp. 7-14, 978-ISBN: 83-7072-679-9

Rowiński, T., 2010, Tadeusiewicz, R. (eds), Psychology and Computer Science. Synergy and Contradictions [Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje]. Wydawnictwo Uniwersytetu, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ISBN: 978-83-7072-679-9

Rutkowski, L., 2005:  Methods and Techniques of Artificial Intelligence. Computing Intelligence [Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-14529-3

Tadeusiewicz, R., 2010: How Much of Computer Science in Psychology and of Psychology in Computer Science? [Ile informatyki w psychologii i ile psychologii w informatyce?] [in:] Rowiński T., 2010, Tadeusiewicz R. (eds), Psychology and Computer Science. Synergy and Contradictions [Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje]. Wydawnictwo Uniwersytetu, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, pp. 223-251, ISBN: 978-83-7072-679-9

Tokarz, A., 2005: Dynamics of Creative Process [Dynamika procesu twórczego]. Wydawnictwo UJ, Kraków, ISBN: 83-233-1950-2

Wirth, N.,, 1980/1999: Algorithms  + Data Structures = Programmes [Algorytmy + struktury danych = programy]. translation Gilewski M., Missala M., Czyżowicz J., Dąbrowski