Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

DISTANCE EDUCATION IN EUROPEAN COUNTRIES

DISTANCE EDUCATION IN EUROPEAN COUNTRIES
Lucie Zormanová (Czech Republic)
 
Abstract: The article deals with distance education and e-learning. The support for the development of distance education and e-learning is still a major priority for the European Commission. The development of distance education is also supported financially by the EU. Not only education programmes are supported financially, but also research projects dealing with this issue.
The article maps out the current situation in distance education developments and opportunities of distance learning in adult education in various European countries.
Distance education in various European countries is at different levels of development. We can also notice various implementation models of distance learning in European countries and different levels of government involvement in the development of distance education.
Key words: e-learning, distance education, lifelong learning, foreign experience, open distance learning
DISTANCE EDUCATION IN EUROPEAN COUNTRIES
 
REFERENCES

 • Amft A. 2014. Higher Education in Sweden. Status report. Stockholm: Swedish Higher Education Authority. [online] at http://www.uka.se/download/ 18.7ff11ece146297d1aa65b4/higher-education-in-Sweden-2014-status-report.pdf (accessed 9 August 2016)
 • Barešová, A. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: VOX, 2012. 200 p. ISBN 978-80-87480-00-7
 • Baumeister, H. P. 1999. Western Europe. In K. Harry (Ed.),Higher Education Through Open and Distance Learning: World review of Distance education and open Learning.New York: Routledge, pp. 244-255. ISBN-0-415-19791-0
 • Bednaříková, I. 2008. Role tutora distančního vzdělávání – reflexe aktérů této činnosti. In Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost. Praha: NCDiV and Ústí nad Labem: PF UJEP. 16 p. ISBN 978-80-86302-43-0.
 • Broket R..G., Heimstra R. 1991. A conceptual framework for understanding self-direction in adult learning, Self direction in Adult Learning: Perspectives on Theory, Research and Practice. Lonodon: Routledge. ISBN 0-340-20919-4.
 • Hampl, S.; Česal, J.; Vaškovic, P. 2008. Srovnání role a postavení e-learningu ve vzdělávacím systému vybraných zemí. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-04007-2.
 • HEA (Higher Education Authority), 2009. Open and Flexible Learning . HEA Posititon Paper.
 • Chute A, Thompson M., Hancock B. 1999. McGraw-Hill Handbook of Distance Learning. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 236 p. ISBN-13: 978-0070120280
 • Keegan D. 1996. Fundation of Distance Learning. London: Routledge. 240 p. ISBN-13: 978-0415139090
 • Kheng S. 2008. The challenges of upgrading from ISPO Category II level to Bachelor Degree level by distance education. Prosthetics and Orthotics International, Vol. 32, No. 3, pages 299–312. ISSN: 0309-3646
 • Klement M., Dostál J. 2012. Využívání a role e-learningu v současném vysokoškolském vzdělávání. Aula, No. 1 s. 93-110. ISSN 1210-6658
 • Kommers P, Smyrnova-Trybulska E., Morze N., Noskova T., Yakovleva T., Pavlova T., Drlík M., Malach J., Delgado S.C., Pinto P., Issa T., Issa T. Contrastive analysis and evaluation of the ICT and e-learning competences in Australia, Czech Republic, the Netherdlands, Poland, Portugal Russia, Slovakia, Spain and Ukraine within the Framework of the irnet international research networ project In E-learning and Intercultural Competences, Development in Different Countries edited by SMYRNOVA-TRYBULSKA E.,. Katowice-Cieszyn: Universities Silesia in Katowice, 2014. ISBN 978-83-60071-76-2.
 • Kostolányová K. 2013. Distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita. 130 s. [online] at https://publi.cz/download/publication/27?online=1 (accessed 9 August 2016)
 • Liška, V.; Česal, J. Postoje studentů vysokých škol k E-learningu. Praha: ČVUT, 2008. 64 p. ISBN 978-80-01-04214-4
 • Mackeogh, K. 2004. EU Policies in Distance Education, Mass-individualisation of higher education for the knowledge -based society. Open University of Netherlands: European Association of Distance Teaching Universities.
 • Maier P., Barnett L. Warren A., Brunner D. 1998. Using Technology in Teaching and Learning. London: Kogan Page. 138 s. ISBN 0-7494-2515-6
 • Muňoz D.C.2010. Effective e-learning for health professional and medical students: the experience with SIAS-Intelligent Tutoring system. Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 156, pp 89–102. ISSN 0926-9630
 • Nocar, D. et al. 2004. E-learning v distančním vzdělávání. Olomouc: UP. 78 p. ISBN 80-244-0802-3.
 • Owusu-Boampong A., Holmberg C. 2015. Distance education in European higher education – the potential. UNESCO Institute for Lifelong Learning, International Council for Open and Distance Education and Study Portals B.V.
 • Palan, Z. 1997. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. DAHA, Olomouc, 159 p. ISBN 80-902232-1-4
 • Paulsen, M. F. 2003. Online Education and Learning Management Systems – Global Elearning in a Scandinavian Perspective. Oslo: NKI Forlaget. 337 p. ISBN 82-562-5894-2
 • Poulová, P. 2009. The role of E-learning in University Education in the Czech Republic. In ŠIMONOVÁ I.; POULOVÁ, P.; ŠABATOVÁ, M. On contribution of modern technologies towards developing key competences. Hradec Králové: M. Vognar, 191 s. ISBN 978-80-86771-38-0.
 • Race P. 1998. 500 Tips for Open and Flexibility Learning. London: Kogan Page. 172 s. ISBN 0 7494 2410 9
 • Suebnukarn S. 2009. Intelligent tutoring system for clinical reasoning sklil acquisition in dental students. Journal of Dental Education, Vol. 73, No. 10, pages 1178–1186. ISSN: 0022-0337
 • Zatloukal, Ulrich. 2008. E-learning a malé školy In Klady a zápory e-learningu na menších vysokých školách a nejen na nich. Praha. Soukromá vysoká škol ekonomických studií. 64 p. ISBN 978-80-86744-76-6
 • Zlámalová H. 2007. Distanční vzdělávání a elearning v evropských zemích. Aula, Vol. 15, No. 4. ISSN 1210-6658
 • Zounek, J. 2006. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, Vol. 56, 414-418 p. ISSN 0031-3815
 • Zounek, J. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 p. ISBN 978-80-210-5123-2.