Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

POSSIBILITIES AND RESOURCES OF THE EPODRECZNIKI.PL PLATFORM FOR GENERAL EDUCATION USING THE EXAMPLE E-BOOK “WORLD THROUGH THE MAGNIFYING GLASS. CHEMISTRY”

POSSIBILITIES AND RESOURCES OF THE EPODRECZNIKI.PL PLATFORM FOR GENERAL EDUCATION USING THE EXAMPLE E-BOOK “WORLD THROUGH THE MAGNIFYING GLASS. CHEMISTRY”
Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska (Poland)
 
Abstract:The article presents the opportunities and resources of the epodreczniki.pl platform in 2012-2015, 18 free e-books and 2,500 open educational resources have been prepared and made available under the Digital school project, as part of the free Creative Commons license, accessible through the open public education portal for students and teachers.
Keywords: e-learning, platform, eBooks, chemistry
POSSIBILITIES AND RESOURCES OF THE EPODRECZNIKI.PL PLATFORM FOR GENERAL EDUCATION USING THE EXAMPLE E-BOOK “WORLD THROUGH THE MAGNIFYING GLASS. CHEMISTRY”
 
REFERENCE

  • Bartoszewicz M., Karawajczyk B. 2015: World through the magnifying glass Chemistry class 2. /Chemia. Świat pod lupą, klasa 2 gimnazjum/. ISBN 978-83-64915-67-3
  • Bartoszewicz M., Karawajczyk B., Kamińska-Ostęp A. 2015: World through the magnifying glass Chemistry class 1 /Chemia. Świat pod lupą, klasa 1 gimnazjum/. ISBN 978-83-64915-66-6
  • Bartoszewicz M., Szczepaniec H., Wojewoda A. 2015: World through the magnifying glass Chemistry class 2. /Chemia. Świat pod lupą, klasa 3 gimnazjum/. ISBN 978-83-64915-68-0
  • Kurowski K. 2015: E-podręczniki założenia technologiczne. [On-line] at http://www.man.poznan.pl/files/e_podreczniki_zalozenia_technologiczne_1_... (accessed 24 July 2016)
  • MEN E-podręczniki coraz popularniejsze 2015 [On-line] at https://men.gov.pl/ ministerstwo/informacje/e-podreczniki-coraz-popularniejsze.html (accessed 24 July 2016)
  • Wałecka B. 2016: E-podręczniki do kształcenia ogólnego 2012 – 2015 PO KL, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3,3. [On-line] at https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6692/E - podreczniki_do_ ksztalcenia_ogolnego_29.01.2016.pdf (accessed 24 July 2016)