Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Struktura wydziału

ul Bielska 62
43-400 Cieszyn
od 1.11.2012 r.

Dziekan Wydziału   
prof. dr hab. Zenon Gajdzica tel: 33/8546135, 304, 310 fax: 33/8546101
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia   
dr hab. Bogusław Dziadzia tel: 33/8546114, 115
Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą    
dr hab. Andrzej Kasperek tel: 33/8546114, 115
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym   
dr hab. Kinga Czerwińska tel: 33/8546114, 115

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dyrektor

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz
tel: 33/8546150, 158

Zastępca Dyrektora

dr hab. Anna Drożdż
tel: 33/8546150, 158

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych

pokój         Tel.wewn.

Kierownik

prof. zw. dr hab. Halina Rusek – prof. zwyczajny

halina.rusek@us.edu.pl

urlop zdrowotny

od 1.10.2018 do 31.03.2019

125

341

adiunkt p.o. kierownika

dr hab. Grzegorz Studnicki

grzegorz.studnicki@us.edu.pl

126 331
adiunkt dr hab. Marek Rembierz marek.rembierz@us.edu.pl 261 261

adiunkt

dr hab. Jan Kajfosz

jan.kajfosz@us.edu.pl

CT06

151

adiunkt dr  hab. Stanisław Węglarz stanislaw.weglarz@us.edu.pl    
adiunkt dr Grzegorz Błahut grzegorz.blahut@us.edu.pl 18 162
st. wykład. dr Klára Brožovičova klara.brozovicova@seznam.cz 17a 168
st. wykład. dr Grzegorz Odoj grzegorz.odoj@us.edu.pl 17a 168

Zakład Studiów Globalnych

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz – profesor nadzwyczajny

maciej.kurcz@us.edu.pl

17

158

adiunkt dr hab. Agnieszka Pieńczak agnieszka.pienczak@us.edu.pl 126 177
176
adiunkt dr hab. Anna Drożdż anna.drozdz@us.edu.pl 17 158

adiunkt

dr hab. Kinga Czerwińska

kinga.czerwinska@us.edu.pl

17a

168

adiunkt dr Remigiusz Kopoczek remigiusz.kopoczek@us.edu.pl CT 06 159
adiunkt

dr Katarzyna Marcol

katarzyna.marcol@us.edu.pl

CT06 159
adiunkt dr Magdalena Szalbot

magdalena.szalbot@us.edu.pl

18

161

 

Instytut Nauk o Edukacji

 

 

Dyrektor

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński

tel: 33/8546112, 225

Zastępca ds. Naukowych

dr hab. Dorota Sieroń
tel.: 33/8546202

Zastępca ds. Kształcenia

dr Barbara Chojnacka-Synaszko
tel.: 33/8546202

 

Zakład Historii i Teorii Wychowania

pokój             Tel.wewn.

Kierownik

dr hab. Andrzej Murzyn – adiunkt

 andrzej.murzyn@us.edu.pl

urlop naukowy:

1.10.2018 do 30.09.2019

229

229

Adiunkt

p.o. kierownika

dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel

 danuta.kurzyna-chmiel@us.edu.pl

231

231

Adiunkt dr Danuta Kocurek  danuta.kocurek@us.edu.pl 254 207

Adiunkt

dr Tomasz Kopczyński

 tomasz.kopczynski@us.edu.pl

229

229

Adiunkt

dr Anastazja Sorkowicz

 anastazja.sorkowicz@us.edu.pl

259

212

Asystent

dr Malwina Rolka

 malwina.rolka@us.edu.pl

CT 03

243

Asystent mgr Anna Gebauer anna.gebauer@us.edu.pl 115 113

 

Zakład Edukacji Kulturalnej

Kierownik

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht – prof. zwyczajny

 katarzyna.olbrycht@us.edu.pl
urlop  naukowy:

16.09.2018 do 15.09.2019

117

113

Adiunkt

p.o. kierownika

dr hab. Bogusław Dziadzia

 boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

243
101

221
115

Adiunkt dr hab. Dorota Sieroń dorota.sieron-galusek@us.edu.pl 248 248

Adiunkt

dr hab. Mirosława Pindór

 mirosława.pindór@us.edu.pl

urlop naukowy:

1.10.2018 do 30.09.2019

244

244

Adiunkt dr hab. Ewelina Konieczna  ewelina.konieczna@us.edu.pl 243 221

Adiunkt

dr Ewa Tomaszewska

 ewa.tomaszewska@us.edu.pl

244

244

Adiunkt

dr Barbara Głyda

 barbara.glyda@us.edu.pl

243

221

Asystent dr Katarzyna Szkaradnik katarzyna.szkaradnik@us.edu.pl 248 248
St. wykładowca dr Jolanta Skutnik  jolanta.skutnik@us.edu.pl 243 221

Wykładowca

mgr Jolanta Gisman-Stoch 

 jolanta.gisman-stoch@us.edu.pl

Prac. ASK

171

 

Zakład Edukacji Humanistycznej

i Nauk Pomocniczych PedagogikiKierownik

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – adiunkt

 eugenia.smyrnova-trybulska@us.edu.pl

122

224

Adiunkt dr hab.  Małgorzata Bortliczek  malgorzata.bortliczek@us.edu.pl 245 245

Adiunkt

dr Anna Porczyńska-Ciszewska

 anna.porczynska@us.edu.pl

228

219

Adiunkt dr Natalia Ruman natalia.ruman@us.edu.pl 255 209

 

Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński
– prof. nadzwyczajny

 krzysztof.slezinski@us.edu.pl

115
7a

113
112

Adiunkt

dr Halina Šimo

halina.simo@seznam.cz

CT 05

239

Asystent mgr Maria Misik

maria.misik@us.edu.pl

261 215

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur - prof. nadzwyczajny

ewa.ogrodzka-mazur@us.edu.pl

9

201

profesor nadzwyczajny prof. dr hab. Hristo Kyuchukov

hkyuchukov@gmail.com

9a 201

profesor nadzwyczajny

dr hab. prof. UŚ Barbara Grabowska

 barbara.grabowska@us.edu.pl

247

247

profesor nadzwyczajny

dr hab. prof. UŚ Anna Szafrańska

 anna.gajdzica@us.edu.pl

9

201

Adiunkt dr hab. Aniela Różańska  aniela.rozanska@us.edu.pl 231 231

Adiunkt

dr hab. Urszula Klajmon-Lech

 urszula.klajmon-lech@us.edu.pl

253

205

Adiunkt

dr Łukasz Kwadrans

 lukasz.kwadrans@.us.edu.pl

247

247

Adiunkt

dr Aleksandra Minczanowska

 aleksandra.minczanowska@us.edu.pl

20

203

Adiunkt

dr Gabriela Piechaczek-Ogierman

gabriela.piechaczek-ogierman@us.edu.pl

urlop naukowy

 od 1.10.2018 do 17.02.2019

253

205

Asystent

mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk

 alicja.hruzd@us.edu.pl

urlop macierzyński do 18.07.2019

9a

201

Asystent mgr Anton Dragomiletskii anton.dragomiletskii@us.edu.pl 247 247
Asystent mgr Kinga Konieczny kinga.konieczny@us.edu.pl 9a 201

  Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej

Kierownik

prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta – prof. nadzwyczajny

 alina.szczurek-boruta@us.edu.pl

urlop naukowy:

1.10.2018 do 30.09.2019

252

204

Adiunkt dr hab. Jolanta Suchodolska  jolanta.suchodolska@us.edu.pl 249 332

Adiunkt

dr hab. Anna Studenska

anna.studenska@us.edu.pl

259

212

Adiunkt

dr Barbara Chojnacka-Synaszko

 barbara.chojnacka-synaszko@us.edu.pl

249

332

Adiunkt

dr Katarzyna Jas

 katarzyna.jas@us.edu.pl 

249

332

Asystent

dr Aleksandra Gancarz

aleksandra.gancarz@us.edu.pl

249

332

Asystent

mgr Sylwia Ryszawy

 sylwia.ryszawy@us.edu.pl

249

332

Wykładowca mgr Anna Twardzik anna.twardzik@us.edu.pl 249 332

 

Zakład Pedagogiki Specjalnej

 

Kierownik

dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak - prof. nadzwyczajna

gornikowska@poczta.onet.pl

256

210

profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Miloň Potměšil

mvpotmesil@gmail.com

250

200

Adiunkt dr Magdalena Bełza-Gajdzica

 magdalena.belza@us.edu.pl
urlop macierzyński do14.09.2018

250 200
Adiunkt dr Szymon Godawa szymon.godawa@us.edu.pl 250 200

Adiunkt

dr Sylwia Wrona

 sylwia.wrona@us.edu.pl

250

200

st. wykład. dr Wiesława Walkowska  wieslawa.walkowska@us.edu.pl 256 210
Asystent mgr Iwona Olszówka iwona.olszowka@us.edu.pl 250 200

 

Zakład  Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej

Kierownik

prof.  dr hab. Zenon Gajdzica  – prof. nadzwyczajny

zenon.gajdzica@us.edu.pl

112

CT02

135

223

Adiunkt

dr hab. Andrzej Kasperek

andrzej.kasperek@us.edu.pl

260

214

Adiunkt dr Dorota Prysak

dorota.prysak@.us.edu.pl

CT02 223
Adiunkt dr Ilona Fajfer-Kruczek ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl 250 200

asystent

dr Katarzyna Chrząszcz

katarzyna.chrzaszcz@us.edu.pl

256

210

asystent mgr Sebastian Mrózek

sebastian.mrozek@us.edu.pl

sebastian9833@wp.pl

256 210

asystent

mgr Anna Wojtas-Rduch

anna.wojtas@us.edu.pl

256

210

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

 

Kierownik

dr hab. Urszula Szuścik – Adiunkt

 urszula.szuscik@us.edu.pl

228

219

Adiunkt dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek beata.oelszlaeger-kosturek@us.edu.pl 252 245
Adiunkt dr hab. Izabela Łuc

  izabela.luc@us.edu.pl

245 245

Adiunkt

dr hab. Małgorzata Zalewska-Bujak

malgorzata.zalewska-bujak@us.edu.pl

246

246

Adiunkt dr Elżbieta Marek elzbieta.marek@us.edu.pl 258 211

Adiunkt

dr Renata Raszka

 renata.raszka@us.edu.pl

246

246

Adiunkt

dr Tomasz Szurmik

 tomasz.szurmik@us.edu.pl

257

213

Adiunkt

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

 anna.trzcionka-wieczorek@us.edu.pl

255

209

Adiunkt dr Danuta Ulewicz-Adamczyk adamczykdanuta@op.pl 254 207

Asystent

mgr Anna Gaweł-Mirocha

 anna.gawel@us.edu.pl

urlop macierzyński do 22.08.2019
255

209

Wykładowca

mgr Julia Gąszczak-Wilde

 julia.gaszczak-wilde@us.edu.pl

258

211

Wykładowca

mgr Leszek Żaba

 leszek.zaba@us.edu.pl

257

213