Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Władze Wydziału

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
tel: 33 8546135, 304, 310 fax: 33 8546101


Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. Bogusław Dziadzia
tel: 33 8546114, 115


Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Andrzej Kasperek
tel: 33 8546114, 115


Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym
dr Kinga Czerwińska
tel: 33 8546114, 115