Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Oddział Cieszyn

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

W dniu 8 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTP jednomyślne podjął uchwałę o powołaniu Oddziału terenowego PTP w Cieszynie i włączeniu go w struktury PTP.
Cieszyński Oddział Terenowy swoją działalność rozpoczął walnym zgromadzeniem poprzedzającym powyższą uchwałę Zarządu Głównego, które to odbyło się 6 maja 2015 roku a podczas którego zostały wybrane Władze Oddziału (przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta, wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech, sekretarz: dr Magdalena Bełza, skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko) oraz Komisję Rewizyjną (dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Sylwia Wrona, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman)
Jednogłośnie podjęto również uchwałę określającą główne kierunki działania PTP -Oddział Cieszyn, którymi uczyniono:
•   organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów w celu integracji środowiska naukowego;
•   promocję badań i doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej;
•   popularyzowanie innowacji pedagogicznych;
•   udział w organizacji Zjazdu Pedagogicznego
•   podtrzymywanie współpracy z Mistrzami, nestorami pedagogiki związanymi z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, aby korzystać z ich wiedzy i doświadczenia;
•   współpracę z krajowymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą;
•   współpracę z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi;
•   propagowanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym;

WŁADZE

Zarząd Cieszyńskiego Oddziału PTP

 • Przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta (a.j.boruta@wp.pl)
 • Wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech
 • Sekretarz: dr Magdalena Bełza (belzamagda@interia.pl)
 • Skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko
 • Członkowie: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht; prof. dr hab. Zenon Gajdzica; dr hab. Krzysztof Śleziński  prof. UŚ; dr hab. Marek Rembierz

Komisja Rewizyjna:  dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Sylwia Wrona, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman

CZŁONKOWIE:
Członkowie zwyczajny

 1. prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 2. prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht
 3. prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
 4. dr hab. Elżbieta Górnikowska- Zwolak, prof. UŚ
 5. dr hab. Eugenia Smyrnowa-Trybulska
 6. dr hab. Krzysztof Śleziński prof. UŚ
 7. dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek
 8. dr hab. Marek Rembierz
 9. dr Magdalena Bełza-Gajdzica
 10. dr Barbara Chojnacka-Synaszko
 11. dr Ilona Fajfer-Kruczek
 12. dr Urszula Klajmon-Lech
 13. dr Aleksandra Minczanowska
 14. dr Gabriela Piechaczek-Ogierman
 15. dr Dorota Prysak
 16. dr Renata Raszka
 17. dr Malwina Rolka
 18. dr Aniela Różańska
 19. dr Anastazja Sorkowicz
 20. dr Anna Studenska
 21. dr Sylwia Wrona
 22. dr Małgorzata Zalewska-Bujak
 23. dr Ewelina Konieczna
 24. dr Jolanta Suchodolska
 25. dr Barbara Grzyb
 26. dr Katarzyna Jas
 27. mgr Aleksandra Gancarz
 28. mgr Anna Gaweł
 29. mgr Maria Misik
 30. mgr Sylwia Ryszawy
 31. mgr Anna Twardzik
 32. mgr Anna Wojtas

Członek stowarzyszony

 1. dr Małgorzata Bortliczek

Siedziba Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Cieszyn
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE
ul. Bielska 62 
43-400 Cieszyn
 
email: belzamagda@interia.pl;
Strona Główna: www.ptp-pl.org

Aktualności

[current-page:title] - obraz

Spotkanie odbyło się w Sali Senackiej WEiNoE w Cieszynie w dniu 24 maja 2017 roku.

[current-page:title] - obraz

W spotkaniu wzięło udział 15 członków społeczności akademickiej. Dr hab.

[current-page:title] - obraz

W dniu 28 listopada 2016 roku w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zagościła przewodnicząca Polskiego Towarzyst