Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Serwisy poświęcone sprawom nauki

Fundusze strukturalne dla nauki

Serwisy poświęcone sprawom nauki

Fundacje wspierające działalność naukową

Nauka polska – instytucje, serwisy

 
Innowacyjność w Polsce

  •  Portal Innowacji, działający pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to bezpłatna, ogólnodostępna baza danych na temat najnowszych technologii i wyrobów tworzonych przez polskie przedsiębiorstwa w ostatnim czasie. Umożliwia przeglądanie i przeszukiwanie.  Wyszukane zgłoszenia zawierają opis – dane instytucji, dane zgłoszenia. Umożliwiają kontakt z właścicielem technologii lub wyrobu.

Unia Europejska

  • EUROSTAT – Statystyki Unii Europejskiej: ekonomia, finanse, wskaźniki, roczniki statystyczne ogólne i regionalne.
  • CORDIS unijny serwis informacyjny na temat badań i innowacyjności – ukazał się w wersji polskojęzycznej. Serwis ma się przyczynić do zwiększenia polskiego uczestnictwa w pro-gramach badawczych Unii Europejskiej. Jest to serwis interaktywny, zawierający 125 tysięcy stron internetowych. "Szukanie zaawansowane" pozwala na wyszukiwanie w 10 kategoriach w ramach ponad 20 tematów – aspektów: atomistyka, bezpieczeństwo, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja, ekonomia, energia, innowacje, informacja-media, magazynowanie, matematyka, medycyna-zdrowie, metrologia, nauki o ziemi, ochrona środowiska, odpady, paliwa, prawo-prawodawstwo, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, społeczeństwo, technologia materiałów, telekomunikacja, transport, współpraca, żywność.
  • Portal Unii Europejskiej w 20 językach europejskich, w tym po polsku. http://europa.eu

Katalogi bibliotek
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny http://www.nukat.edu.pl
Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie http://www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy http://www.koszykowa.pl/biblioteka
Biblioteka Europejska http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html?lang=pl

Biblioteki cyfrowe
Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce http://www.ebib.info/content/category/8/57/79/
Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie
http://www.ebib.info/content/category/8/103/79/
Akademicka Biblioteka Cyfrowa http://abc.agh.edu.pl
Akademicka Biblioteka Internetowa http://abi.amu.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
Cyfrowa Biblioteka Narodowa http://www.polona.pl/dlibra
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra
Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
Projekt Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Czasopisma on-line
Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich http://www.buw.uw.edu.pl/zasoby/ckcp.htm
Gazetta.pl http://www.gazzetta.pl/
Lista polskich czasopism elektronicznych oraz odpowiedników periodyków drukowanych http://bilon.miks.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.html
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie (strona Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego) http://www.bj.uj.edu.pl/~krosniak/Open_Access_1.htm
Portale i serwisy informacyjne http://www.ebib.info/content/view/300/79/
Witryna czasopism http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/
Die Elekronische Zeitschriftenbibliothek http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Bazy danych
Bazy Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm
Baza danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiącej część portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl. ) http://bazy.ngo.pl/
Pedagogika on-line (opracowana przez Oddział informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) http://www.wsp.krakow.pl/biblio/
Pedagog (baza danych opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku) http://www.bg.uni.opole.pl/