Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Student

Każdy członek społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego posiada swoje konto użytkownika w serwisie USOSweb, dające studentom możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS, sprawdzenia przyznanych stypendiów oraz miejsca w akademiku, wprowadzenia zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej a także uzyskania informacji o numerze indywidualnego konta bankowego, na które student będzie zobowiązany wnosić ewentualne opłaty związane ze studiami. Większość Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego uruchamia elektroniczne rejestracje do grup zajęciowych, w których studenci uczestniczą za pomocą serwisu USOSweb. Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia wprowadzenie ocen oraz sylabusów do zajęć.

USOSweb dla studenta

Dziekanat

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01
 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik – 33 8546380

e-mail - patrycja.dudek@us.edu.pl

pokój 1a

obsługa odpłatności za usługi edukacyjne

wystawianie faktur

----------------------------------------------------------------------------------


 

pokój 1

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Oligofrenopedagogika z arterterapią

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

sobota 8.00 – 14.00

mgr Anna Szczypka-Rusz 33 8546374

e-mail -  anna.szczypka-rusz@us.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 1c

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych I stopnia

I rok i II rok – Etnologia i antropologia kulturowa

III rok – Etnologia

stacjonarnych II stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa


 

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

Studia niestacjonarne I stopnia

I-III Pedagogika

sobota 8.00 – 14.00

mgr Jadwiga Kozakowska 33 8546376

e-mail - jadwiga.kozakowska@us.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych I stopnia

I rok Pedagogika

II rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

              - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

III rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

               - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

stacjonarnych II stopnia

 I-II rok Pedagogika – wszystkie specjalności

wtorek - piątek 11.00 - 14.00

Marta Kochutek 33 8546377

e-mail - marta.kochutek@us.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------


 

pokój 3

Pomoc materialna i obsługa studentów studiów

stacjonarnych I stopnia

I - III rok  Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

III rok  - specj. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i terapia pedagogiczna

stacjonarnych II stopnia

I rok Edukacja kulturalna

wtorek - piątek 11.00 – 14.00

Studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika -wszystkie specjalności

sobota 8.00 – 14.00

Bożena Bujok 33 8546381

e-mail - bozena.bujok@us.edu.pl


 


 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------


 


 

Harmonogramy studiów i praktyki studenckie:

Pokój 106

lic. Katarzyna Kazimor 33 8546 160

e-mail - katarzyna.kazimor@us.edu.pl


 

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI W SERII WYDAWNICZEJ
„CIESZYŃSKIE NAUKOWE FORUM STUDENCKIE”
WYDZIAŁU ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
 
Szanowni Państwo! Drodzy Studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie!
W imieniu redakcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania tekstów do kolejnego tomu „Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego”.
Publikacja obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych. Publikacje mają stwarzać pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi, a także podejmować i rozpoznawać nowe tropy kulturowe, budować krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania tekstów do kilku działów/rubryk: artykuły naukowe, komunikaty z badań, doświadczenia krajowe i zagraniczne, sprawozdania z konferencji, recenzje prac naukowych, materiały pomocnicze dla studentów, np. wykaz bibliografii z danej tematyki.
Wymogi redakcyjne:
1. Artykuł składany do redakcji powinien być zarekomendowany do druku przez pracownika naukowego naszego wydziału (pisemna rekomendacja m.in. promotora pracy licencjackiej/magisterskiej, opiekuna roku, opiekuna koła naukowego) oraz przedstawiciela samorządu studenckiego.
2. W dalszych pracach redakcyjnych teksty będą podlegać recenzji naukowej niezależnych dwóch recenzentów.
3. Artykuły powinny być przygotowane wg norm Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
4. Prosimy o podanie danych autora/autorów (imię, nazwisko, kierunek, specjalność, rok studiów, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu).
 
 
Zachęcamy do składana tekstów do każdej z rubryk.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt:
mgr Aleksandra Gancarz - Sekretarz Redakcji
e-mail: o.gancarz@gazeta.pl
tel. (+48) 513505726
Magdalena Stokłosa - Sekretarz Redakcji
e-mail: madzia18-96@o2.pl

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 

 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

MOST logo

 

Koordynatorzy ds. Programu MOST:

Bliższe inforacje na temat programu.

 

Aktualności

 

W dniu jutrzejszym 23 listopada 2018r. dziekanat będzie czynny do godziny 12.00.
 

Konsultaceje psychologiczne

Psycholog uniwersytecki Małgorzata Balewska
terminy konsultacji:
8.02.2017
15.02.2017

Najbliższe terminy:

Zobaczyc niewidzialne - obraz

Koło Naukowe Pedagogów  wraz z Zakładem Pedagogiki Specjalnej zapraszają na wydarzenie pt.

Już w najbliższy czwartek w Rektoracie UŚ (ul.